Administrasjon

Styreleder Frikult AS: Ove-Johnny Bustnesli.
Styremedlemmer: Ole Jørgen Eiterå og Siri Meland

web180x180_Ove-johnny Daglig lederOve-Johnny, daglig leder 

Tlf: 91186687

E-post: ojb@frikult.no

 

 

 

 

web_Marianne Trøite

Lisa Stenersen, styrer Frikultbarnehagen base Ytteren

Tlf: 91196686

E-post: ls@frikult.no

 

 

 

 

web_Maria Braaten_styrer

Maria Braaten, styrer Frikultbarmehagen base Båsmo og Hemnes

Tlf: 97195288

E-post: mb@frikult.no